مشکل Disable شدن اپل ایدی در اپ استور

با توجه به اینکه اپل ایدی های ساخت شده به روش Free در صورت عدم استفاده یا اتصال از طریق ایران به اپل استور متاسفانه اپل اقدام به مسدود سازی دسترسی اپل ایدی به اپل استور می نماید. جهت جلوگیری از بروز این مشکل می بایست بلافاصله پس از دریافت اپل ایدی اقدام به نصب چند نرم افزار نموده و همیشه از VPN استفاده نمائید. همچنین بصورت مداوم از اپل استور استفاده نمائید، در صورتی مدت چند روز از اپل ایدی هیچ گونه استفاده ای نشود بازهم اپل اقدام به محدود کردن اپل ایدی می نماید.