آموزش دریافت لینک ریست پسورد و بازگشایی قفل امنیتی اپل ایدی

آموزش دریافت لینک ریست پسورد و بازگشایی قفل امنیتی اپل ایدی

به وب سایت اپل قسمت فراموشی رمز مراجعه نمائید.لینک صفحه

در صفحه ای مورد نظر اپل ایدی خود را وارد نمائید

app store

بر روی گزینه continue کلیک نمائید

redeem

در این صفحه گزینه I need to reset my password انتخاب نموده و سپس بر روی continue کلیک نمائید

authroize

در این صفحه گزینه Get Email را انتخاب نموده و سپس بر روی continue کلیک نمائید.

gift card code

پس از انجام مراحل فوق به پنل کاربری مراجعه نمائید. لینک پنل کاربری

با ورود اپل ایدی و رمز عبور وارد پنل شوید.

gift card code

پس از ورود بر روی مشاهده محتویات آخرین ایمیل کلیک نمائید

gift card code

gift card code