نحوه verify اپل ایدی


یک ایمیل از طرف اپل با عنوان Verify your Apple ID دریافت نموده اید. وارد ایمیل شده و بر روی Verify now کلیک نموده، وارد سایت اپل می شوید در صفحه باز شده ایمیل و رمزی که در این ایمیل نوشته شده است را وارد نموده و بروی Verify Address کلیک نموده، در صورتی که اطلاعات را صحیح وارد نموده باشید پیام تایید نمایش داده می شود به همراه یک تیک سبز رنگ.1- ایمیل Verify دریافتی از اپل

verify1

2- کلیک بر روی Verify now


3- ورود اطلاعات ایدی در فرم مانند تصویر ذیل

verify2

4- کلیک برو روی Verify Address

5- مشاهده پیام تایید

verify3

اگر از طریق تلفن همراه اقدام به تایید نموده اید، تیک سبز رنگ را نخواهید ولی مابقی پیام ها نمایش داده می شود. دیدن پیام Email address verified به منزله اتمام فعال سازی است.