لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
5998 کسری رجبیان ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6033 هادی هاشمی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6084 Ehsan ahmadi ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6282 hanieh heydari ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6384 هژیر دست درجیب ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6445 Rahil Khalaj ایمیل توسط اپل مسدود شده است در انتظار اصلاحیه
6555 Arian Doroodi ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6612 علیرضا طباطبایی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6689 مهدی خیام نکویی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6729 نسرین مشگین ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6825 محمدحسين فنودي ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
6850 Hadi Rahmani ایمیل توسط اپل مسدود شده است در انتظار اصلاحیه
6977 ولید سیاحی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7066 محمد مهرانیان ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7210 Keyvan Saeedi ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7455 مصطفی اکبریانی ایمیل اشتباه است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7637 محمد امین مردانی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7757 امیر طالبی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7832 مصطفی صمدی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
7922 سیداصغر حسینی ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل