لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
62391 حسین چرخ کار عدم ارسال رمز ایمیل
62319 مجید احسانی عدم ارسال رمز ایمیل
62167 هادی محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
62053 akbar amani عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل
61798 جواد فردین ایمیل استفاده شده است
61684 مجتبی یارمحمدی عدم ارسال رمز ایمیل
61678 محمد محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
61601 hamidreza jafari عدم ارسال رمز ایمیل
61523 قاسم بهمنیان عدم ارسال رمز ایمیل
61410 mahmuod jafari عدم ارسال رمز ایمیل
61290 محمد مبشر عدم ارسال رمز ایمیل
61126 علی احمدزاده عدم ارسال رمز ایمیل
61120 اوا سامانی عدم ارسال رمز ایمیل
61075 Kambiz Rosta عدم ارسال رمز ایمیل
61005 Alireza Pezeshkian عدم ارسال رمز ایمیل
60972 farid romalin عدم ارسال رمز ایمیل
60967 mohiaddin shadkan رمز ایمیل اشتباه است
60956 قاسم اخباريان ایمیل استفاده شده است
60927 Mohammad Babaei ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
60818 سید محمد علی معروف عدم ارسال رمز ایمیل