لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
64255 mohammad abzar عدم ارسال رمز ایمیل
63929 rasoul azad عدم ارسال رمز ایمیل
63895 رضا حاج رسوليها عدم ارسال رمز ایمیل
63723 esmaeil hasani عدم ارسال رمز ایمیل
63426 mehrnoosh hemati ایمیل استفاده شده است. در انتظار ارسال اصلاحیه ایمیل
63401 شهرزاد آذري نيا ایمیل استفاده شده است. در انتظار ارسال اصلاحیه ایمیل
63399 golnaz katebi رمز ایمیل اشتباه است
63311 Shaabani Morteza عدم ارسال رمز ایمیل
63297 hasan afsali عدم ارسال رمز ایمیل
63285 محمد علی ایمیل استفاده شده است
63271 محسن مقیمی عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل
63260 meysam shemirani عدم ارسال رمز ایمیل
63209 محمد علی عدم ارسال رمز ایمیل
63184 محمد جواد عبادی عدم ارسال رمز ایمیل
63085 محمد فخری عدم ارسال رمز ایمیل
63084 محمد فخری عدم ارسال رمز ایمیل
62919 amir asadi عدم ارسال رمز ایمیل
62918 amir asadi عدم ارسال رمز ایمیل
62767 meysam ghodsian عدم ارسال رمز ایمیل
62733 جابر نیکدان عدم ارسال رمز ایمیل