لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
20454 محمد محمدتبارسوته پرداخت تکراری با یک ایمیل، در انتظار اصلاحیه ایمیل
60927 Mohammad Babaei ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
51689 محمد باقر حیدری ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
51727 لادن طاهایی ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52040 younes jafarzade ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52052 Puriya Kaboli ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52053 Hesam Salmasi ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52105 وحید فریور ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52131 Vahid Jahanshiri ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
48470 راكا خطييي هر دو ایمیل اعلامی وجود ندارد
32075 علیرضا ملکوتی عدم همکاری کاربر نسبت به پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
58841 Mahdi Aligholi عدم همکاری مشتری
58998 سروش عاشوری عدم همکاری
12083 Said Saisi عدم مطالعه نکات پس از پرداخت و شروع به فحاشی به مدیریت
31258 محسن غریب شاهی عدم مطالعه نکات و همکاری نکردن کاربر
52972 احمد اميني عدم غیرفعال سازی ورود دو مرحله ای
53145 سمیه خسروی عدم غیرفعال سازی ورود دو مرحله ای
53401 حسین خانی عدم غیرفعال سازی ورود دو مرحله ای
53573 Amin Eshragh عدم غیرفعال سازی ورود دو مرحله ای
53646 rasoul mohammadi عدم غیرفعال سازی ورود دو مرحله ای