لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
56467 امیر علی حق شناس عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
56426 meysam momen عدم ارسال رمز ایمیل
56411 شیما موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
56384 Maryam Malmir عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
56300 سلیمان سپهری عدم ارسال رمز ایمیل
56270 daryush ansari عدم ارسال رمز ایمیل
56263 آرش طالبیان عدم ارسال رمز ایمیل
56217 فرزانه سرپرست عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
56077 عارف شاهسواري عدم ارسال رمز ایمیل
56020 مسعود محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
55947 ایدا وفا عدم ارسال رمز ایمیل
55919 Arash Mirbargkar عدم ارسال رمز ایمیل
55918 ahmad kia عدم ارسال رمز ایمیل
55911 امیر عظا شمش عدم ارسال رمز ایمیل
55872 امیر عطا شمس عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
55678 مهدی فرزانه راد عدم ارسال رمز ایمیل
55644 شیما داوودی عدم ارسال رمز ایمیل
55603 صبا دادخواه عدم ارسال رمز ایمیل
55525 سینا توکلی طرقی عدم ارسال رمز ایمیل
55305 مصطفی آجرلو عدم ارسال رمز ایمیل