لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
67874 میکاییل عالیوند عدم ارسال رمز ایمیل
67823 smr sajadi عدم ارسال رمز ایمیل
67544 فرزاد حاجی زاده عدم ارسال رمز ایمیل
67505 فاطمه فرهادی عدم ارسال رمز ایمیل
67499 Samira Ahmadkhani عدم ارسال رمز ایمیل
67449 hamid lotfi عدم ارسال رمز ایمیل، ایمیل غیر مجاز
67317 محمود زمانی عدم ارسال رمز ایمیل
67245 ابراهیم بحری عدم ارسال رمز ایمیل
67233 بابک غلامی ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
67147 محمود سمیعی عدم ارسال رمز ایمیل
67130 Shabnam Karami عدم ارسال رمز ایمیل
67113 Maesoumeh Erfanian ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
66944 mohammad zeynali عدم ارسال رمز ایمیل
66934 سعید ظریف عدم ارسال رمز ایمیل
66919 ابراهیم بحری عدم ارسال رمز ایمیل
66903 mohammad zeynali عدم ارسال رمز ایمیل
66841 سهیلا درویشی رمز ایمیل اشتباه است
66739 میکاییل عالیوند عدم ارسال رمز ایمیل
66681 Milad Poursheykhali ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
66600 مهسا جاودانی عدم ارسال رمز ایمیل