لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی ایمیل تاریخ علت
45720 Mohammad Ashouri Mohamma*********@gmail.com 1396-04-04 19:03:30 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45684 mohamad sarmad mohamads**********@gmail.com 1396-04-03 13:15:21 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45636 سپهر سرشار sepehrs********@gmail.com 1396-03-29 17:53:52 ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
45585 احسان امیری amiri*******@gmail.com 1396-03-27 15:25:02 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45562 aboozar rezvan zadeh ab.r*****@gmail.com 1396-03-26 18:46:33 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45462 ارمین صالحی بیکلری arminthe**********@gmail.com 1396-03-23 14:15:05 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45381 مهدی طلوع tol****@yahoo.com 1396-03-21 14:15:31 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45136 ابراهیم بحری bahr*****@gmail.com 1396-03-12 14:38:56 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
45072 محمدسعید جمالی jema******@outlook.com 1396-03-10 22:01:46 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44726 امين ولي نسب amin******@gmail.com 1396-03-01 16:08:26 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44698 سعید صفوی hadi.k*******@yahoo.com 1396-02-31 19:00:00 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44686 امیر حسین مرادی fagh******@gmail.com 1396-02-31 13:28:21 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44416 hamed vaezi hamed.*******@gmail.com 1396-02-21 21:00:50 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44310 رسول داوری Da****@gmail.com 1396-02-18 14:55:58 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44308 رسول داوری moosa*******@gmail.com 1396-02-18 14:51:48 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44306 مهرداد موثقی mmb*****@gmail.com 1396-02-18 13:59:05 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44289 mostafa ghousi m.g.1.********@gmail.com 1396-02-17 20:25:24 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44220 ابراهیم بحری appe******@gmail.com 1396-02-15 20:05:22 ایمیل مسدود شده است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44219 mohamad esmailzade mohamades**********@gmil.com 1396-02-15 18:07:25 ایمیل مسدود شده است در انتظار اصلاحیه ایمیل
44106 رضا قرایی reza.*******@gmail.com 1396-02-12 13:14:47 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل