لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
55305 مصطفی آجرلو عدم ارسال رمز ایمیل
55289 جابر اسکانی عدم ارسال رمز ایمیل
55281 مهسا حنیفی عدم ارسال رمز ایمیل
55219 Omid Dehghanfard عدم ارسال رمز ایمیل
55200 Mahdie Fazeli عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
55172 بهمن طیرانیان عدم ارسال رمز ایمیل
55136 amirreza kaheh عدم ارسال رمز ایمیل
55133 امیر نریمانی عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
55104 جعفر شایان مهر عدم ارسال رمز ایمیل
55096 Milad Ghasemzadeh عدم ارسال رمز ایمیل
55066 علی محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
55063 فرشاد اجاقي عدم ارسال رمز ایمیل
55033 Armin Mahshid عدم ارسال رمز ایمیل
54994 مریم اسدی عدم ارسال رمز ایمیل
54981 masoomeh bagherian رمز عبور ایمیل اشتباه است
54873 حسین سلیمانیان عدم ارسال رمز ایمیل
54845 Aryan Danandeh عدم ارسال رمز ایمیل
54755 arsalan kurdestani عدم ارسال رمز ایمیل
54634 ahmad latif عدم ارسال رمز ایمیل، لغو درخواست توسط مشتری
54605 محمد علی غریب زاده عدم ارسال رمز ایمیل