لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
57524 سائلان اهل بیت عدم ارسال رمز ایمیل
57450 بهروز نوری عدم ارسال رمز ایمیل
57443 شهرام یاسمی عدم ارسال رمز ایمیل
57403 محمدرضا ارشادی عدم ارسال رمز ایمیل
57374 Mona Mokhtari عدم ارسال رمز ایمیل
57371 مولود منادي عدم ارسال رمز ایمیل
57253 milad ahmadi عدم ارسال رمز ایمیل
57171 shahram saeidi عدم ارسال رمز ایمیل
57164 طغرل موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
57162 amir hossein babazadeh عدم ارسال رمز ایمیل
57083 میلاد رئوفی عدم ارسال رمز ایمیل
56919 Jalal Mazaheri عدم ارسال رمز ایمیل
56910 mahnaz mohmmadi عدم ارسال رمز ایمیل
56888 شروین تبریزی عدم ارسال رمز ایمیل
56852 Mohadeseh Jabellat عدم ارسال رمز ایمیل
56836 javad taheri عدم اصلاح ایمیل مایکروسافت، توهین
56799 رضا مالمیر عدم ارسال رمز ایمیل
56775 mani ghanbary عدم ارسال رمز ایمیل
56770 moslem mirchi عدم ارسال رمز ایمیل
56744 amirhosein cheraghzadeh عدم ارسال رمز ایمیل