لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
70672 مهرداد آزادی عدم ارسال رمز ایمیل
70666 پارسا اسدی عدم ارسال رمز ایمیل
70661 محمد همایون کشمیری عدم ارسال رمز ایمیل
70487 محمد امین حدادیان ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
70430 مرتضی حیدری ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
70016 omid seyfi عدم ارسال رمز ایمیل
69759 لیلا امانی عدم ارسال رمز ایمیل
69658 Haniyeh Mousapour عدم ارسال رمز ایمیل
69547 Mohadeseh Dooghi ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
69438 مهرداد امیدیان عدم ارسال رمز ایمیل
69324 محمدهادی پودینه عدم ارسال رمز ایمیل
69321 meysam tehrani ایمیل استفاده شده است
69232 مائده موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
68840 عارف قدرتی عدم ارسال رمز ایمیل
68795 امیرحسین پاهنگ عدم ارسال رمز ایمیل
68765 mostafa mirbagheri عدم ارسال رمز ایمیل
68724 رضا ولی خانی عدم ارسال رمز ایمیل
68700 جلال صفری عدم ارسال رمز ایمیل
68683 farzam manzari عدم ارسال رمز ایمیل
68473 Fatemeh Hashemi عدم ارسال رمز ایمیل