لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
68795 امیرحسین پاهنگ عدم ارسال رمز ایمیل
68765 mostafa mirbagheri عدم ارسال رمز ایمیل
68724 رضا ولی خانی عدم ارسال رمز ایمیل
68700 جلال صفری عدم ارسال رمز ایمیل
68683 farzam manzari عدم ارسال رمز ایمیل
68473 Fatemeh Hashemi عدم ارسال رمز ایمیل
68451 سعید قاسمیان عدم ارسال رمز ایمیل
68428 دیاکو موبایل عدم ارسال رمز ایمیل
68413 hamidreza shahedian عدم ارسال رمز ایمیل
68379 Shaabani Morteza عدم ارسال رمز ایمیل
68378 morteza abdian عدم ارسال رمز ایمیل
68377 محمد موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
68376 محمد موسوی عدم ارسال رمز ایمیل
68374 اکبر دیانتی عدم ارسال رمز ایمیل
68372 سینا امیری عدم ارسال رمز ایمیل
68346 FarzM Manzari عدم ارسال رمز ایمیل
68154 میلاد نادری عدم توانایی تشخیص حروف بزرگ و کوچک و نقش آن در رمز عبور
68151 Ali Saki عدم ارسال رمز ایمیل
68138 محمود زمانی عدم ارسال رمز ایمیل
67874 میکاییل عالیوند عدم ارسال رمز ایمیل