لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76516 kheirieh sharifi عدم ارسال رمز ایمیل
76513 علی اکبری عدم ارسال رمز ایمیل
76511 مسلم کرد عدم ارسال رمز ایمیل
76509 ارش قدیمی عدم ارسال رمز ایمیل
76499 فرناز اسدی عدم ارسال رمز ایمیل
76472 محبوبه قدیری عدم ارسال رمز ایمیل
76471 Ata Ngp عدم ارسال رمز ایمیل
76465 هادی زالی عدم ارسال رمز ایمیل
76456 Ali Azadmehr عدم ارسال رمز ایمیل
76451 علی خمیس ابادی عدم ارسال رمز ایمیل
76450 علی خمیس عدم ارسال رمز ایمیل
76447 مرتضی خدایی عدم ارسال رمز ایمیل
76446 بابک مرادیان عدم ارسال رمز ایمیل
76434 افشین رضاییان عدم ارسال رمز ایمیل
76416 فاطمه الیاسی عدم ارسال رمز ایمیل
76415 Hasan Hashamfirouz عدم ارسال رمز ایمیل
76402 AliReza gh lamigh عدم ارسال رمز ایمیل
76393 مهلا احمدی عدم ارسال رمز ایمیل
76381 Abedin Jashan عدم ارسال رمز ایمیل
76380 Abedin Jashan عدم ارسال رمز ایمیل