لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76649 صدیق شرف عدم ارسال رمز ایمیل
76648 شایان ساکت عدم ارسال رمز ایمیل
76609 Majid Hashemi عدم ارسال رمز ایمیل
76604 هیراد شکیبا عدم ارسال رمز ایمیل
76602 asghar heidari عدم ارسال رمز ایمیل
76600 fatemeh babaei عدم ارسال رمز ایمیل
76597 Akbar Amani عدم ارسال رمز ایمیل
76596 فاطمه مسلمی عدم ارسال رمز ایمیل
76595 Ali Dehghan عدم ارسال رمز ایمیل
76593 پندار رضایی عدم ارسال رمز ایمیل
76586 داود ربی عدم ارسال رمز ایمیل
76582 احسان دوست محمدی دهج عدم ارسال رمز ایمیل
76576 علی بالو عدم ارسال رمز ایمیل
76567 صادق بدوی عدم ارسال رمز ایمیل
76560 نیوشا بحیرایی عدم ارسال رمز ایمیل
76559 بهنام نوروزی پور عدم ارسال رمز ایمیل
76551 شکیبا شکیبا عدم ارسال رمز ایمیل
76543 Emad Yousefizadeh عدم ارسال رمز ایمیل
76527 حسین محترمی فر عدم ارسال رمز ایمیل
76516 kheirieh sharifi عدم ارسال رمز ایمیل