لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76416 فاطمه الیاسی عدم ارسال رمز ایمیل
76415 Hasan Hashamfirouz عدم ارسال رمز ایمیل
76402 AliReza gh lamigh عدم ارسال رمز ایمیل
76393 مهلا احمدی عدم ارسال رمز ایمیل
76381 Abedin Jashan عدم ارسال رمز ایمیل
76380 Abedin Jashan عدم ارسال رمز ایمیل
76379 iugyuj rtfdersdert عدم ارسال رمز ایمیل
76378 امیر جهانگیر عدم ارسال رمز ایمیل
76368 علیرضا بیضاوی عدم ارسال رمز ایمیل
76366 مرضیه نوروزی عدم ارسال رمز ایمیل
76365 محمد بردبار عدم ارسال رمز ایمیل
76353 morteza bahrami عدم ارسال رمز ایمیل
76352 كوران احمدي عدم ارسال رمز ایمیل
76350 ارکان فرجی عدم ارسال رمز ایمیل
76346 Nadia pakzad عدم ارسال رمز ایمیل
76345 Mohsen Najafi عدم ارسال رمز ایمیل
76344 Kambiz Narouei عدم ارسال رمز ایمیل
76337 Tahoora Hakimi nejad عدم ارسال رمز ایمیل
76336 Iman Fakhravari عدم ارسال رمز ایمیل
76335 ensiyeh kheirbakhsh عدم ارسال رمز ایمیل