لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
49373 sahar sharifi عدم ارسال رمز ایمیل
49369 نیلوفر محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
49364 Zeynab Seraj عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
49363 عبدالرحمن راشدی عدم ارسال رمز ایمیل
49349 ziba kohzadi عدم ارسال رمز ایمیل
49318 طاهره بیانی عدم ارسال رمز ایمیل
49317 صفورا صالحی عدم ارسال رمز ایمیل
49315 erfan fattah عدم ارسال رمز ایمیل
49289 سید محمد عباس کاظمی عدم ارسال رمز ایمیل
49281 farhad gharibi عدم ارسال رمز ایمیل
49272 شرلي بن مراد عدم ارسال رمز ایمیل
49255 حسین حسن بیگی عدم ارسال رمز ایمیل
49253 Ali Fattah عدم ارسال رمز ایمیل
49242 اکرم جبارپور ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
49222 منصور اصلی پور عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
49171 میثم شمیرانی عدم ارسال رمز ایمیل
49120 somayeh khajeh عدم ارسال رمز ایمیل
49107 هدیه شرفی عدم ارسال رمز ایمیل
49092 Shayan Salehi عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
49089 Sedi Rmz.A عدم ارسال رمز ایمیل