لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
58331 ممونا رحمانی عدم ارسال رمز ایمیل
58302 morteza malekzadeh عدم ارسال رمز ایمیل
58294 مریم عبداله قصاب عدم ارسال رمز ایمیل
58252 مینا حسینی عدم ارسال رمز ایمیل
58182 دانیال حسین نژاد ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
58140 اسماعيل كوشكي عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
58122 Younes hosaini عدم ارسال رمز ایمیل
58074 دانیال حسین‌نژاد عدم ارسال رمز ایمیل
58014 Ata Amani عدم ارسال رمز ایمیل
58001 omid mayeli رمز ایمیل اشتباه است
57873 farid ghaderi عدم ارسال رمز ایمیل
57872 محمد حسین نشاطی زاده عدم ارسال رمز ایمیل
57794 محمد پیر مرادیان عدم ارسال رمز ایمیل
57790 mostafa rasouli عدم ارسال رمز ایمیل
57786 Hooman Jafari عدم ارسال رمز ایمیل
57768 اکبر خلجزاده رمز اشتباه است
57754 akbar amani عدم ارسال رمز ایمیل
57609 Shahriyar Karimi عدم ارسال رمز ایمیل
57598 علی امیری عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
57562 Mohammad Mirzaei عدم ارسال رمز ایمیل