لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76593 پندار رضایی عدم ارسال رمز ایمیل
76586 داود ربی عدم ارسال رمز ایمیل
76582 احسان دوست محمدی دهج عدم ارسال رمز ایمیل
76576 علی بالو عدم ارسال رمز ایمیل
76567 صادق بدوی عدم ارسال رمز ایمیل
76560 نیوشا بحیرایی عدم ارسال رمز ایمیل
76559 بهنام نوروزی پور عدم ارسال رمز ایمیل
76551 شکیبا شکیبا عدم ارسال رمز ایمیل
76543 Emad Yousefizadeh عدم ارسال رمز ایمیل
76527 حسین محترمی فر عدم ارسال رمز ایمیل
76516 kheirieh sharifi عدم ارسال رمز ایمیل
76513 علی اکبری عدم ارسال رمز ایمیل
76511 مسلم کرد عدم ارسال رمز ایمیل
76509 ارش قدیمی عدم ارسال رمز ایمیل
76499 فرناز اسدی عدم ارسال رمز ایمیل
76472 محبوبه قدیری عدم ارسال رمز ایمیل
76471 Ata Ngp عدم ارسال رمز ایمیل
76465 هادی زالی عدم ارسال رمز ایمیل
76456 Ali Azadmehr عدم ارسال رمز ایمیل
76451 علی خمیس ابادی عدم ارسال رمز ایمیل