لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی ایمیل تاریخ علت
39640 مهتاب فروغی mati*****@yahoo.com 1395-10-11 17:56:31 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39617 sara ramezan sara.s********@gmail.com 1395-10-10 21:17:01 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39531 Ehsan Malmir ehsan*******@icloud.com 1395-10-08 22:46:23 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39489 majid javadian majidj*******@gmail.com 1395-10-08 11:57:12 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39490 زینب لشکری zeinabl*********@gmail.com 1395-10-08 11:57:58 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39331 مهرداد واحدی mohamad.*********@gmail.com 1395-10-04 16:46:56 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39205 Amir Jahanparvar ami****@yahoo.com 1395-09-29 18:23:01 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39025 mozaffar Doulati mozaffa*********@yahoo.co.uk 1395-07-24 15:06:01 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
39000 Mojtaba Abdideh mojtaba********@yahoo.com 1395-07-24 11:35:08 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38924 محسن زمانی mohsen.********@yahoo.com 1395-07-22 20:24:19 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38806 sogand mozafari Sogand********@outlook.com 1395-07-20 11:31:25 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38502 حامد شمس afaghro*********@gmail.com 1395-07-15 19:46:18 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38433 rasoul afshar dada_******@yahoo.com 1395-07-14 17:42:06 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38376 ایمان سوهانیان iman******@yahoo.com 1395-07-13 18:06:03 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38314 علی رحمانی ali68*******@yahoo.com 1395-07-13 01:11:40 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38300 maryam hooshyari m.hoo******@gmail.com 1395-07-12 20:40:01 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38293 Alireza Mahabadi alirezam**********@yahoo.com 1395-07-12 19:59:08 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38275 محمدرضا اکبری نیا makba******@gmail.com 1395-07-12 17:40:56 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38258 محمد مهدی پوردهقانیان bazar*******@gmail.com 1395-07-12 13:42:25 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
38229 مهدی کریمیان m.kari********@gmail.com 1395-07-11 22:13:17 ایمیل دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل