لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
52261 سيد محمد آل معصوم ایمیل مسدود شده است در انتظار اصلاحیه ایمیل
52248 REZA SHAKARAMI عدم ارسال رمز ایمیل
52131 Vahid Jahanshiri ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52105 وحید فریور ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52053 Hesam Salmasi ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52052 Puriya Kaboli ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52040 younes jafarzade ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
52009 amir salmani رمز اشتباه است
51924 محمد شرافت عدم ارسال رمز ایمیل
51901 ابوالفضل طیبی رمز اشتباه است
51838 Baran Hoseini عدم ارسال رمز ایمیل
51815 مهدی کوزه گران عدم ارسال رمز ایمیل
51792 محمدعلی کفایی رمز اشتباه است
51788 Erfan Javadiyeh عدم ارسال رمز ایمیل
51747 silver seven عدم ارسال رمز ایمیل
51727 لادن طاهایی ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
51689 محمد باقر حیدری ورود دو مرحله ای غیرفعال نیست
51681 مریم محمدی رمز اشتباه است
51643 زهرا نامجو عدم ارسال رمز ایمیل
51600 محمدکاظم مبارکی رمز اشتباه است