لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
72461 Mohammad Mousavi عدم ارسال رمز ایمیل
72383 houshi ravan عدم ارسال رمز ایمیل
72373 hasan heydari عدم ارسال رمز ایمیل
72365 Mosavi matin عدم ارسال رمز ایمیل
72351 جابر مرادی عدم ارسال رمز ایمیل
72297 Reza Lotfi عدم ارسال رمز ایمیل
72257 وحید شیرمردی عدم ارسال رمز ایمیل
72255 میلاد محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
72227 meysam keshvary عدم ارسال رمز ایمیل
72183 houshang ravan عدم ارسال رمز ایمیل
72178 Mohammad Ali Khodaei عدم ارسال رمز ایمیل
72177 Maryam Mahdavi عدم غیرفعال سازی موارد امنیتی ایمیل ، در انتظار پرداخت خدمات اصلاحیه ایمیل
72167 حیدر غلامی عدم ارسال رمز ایمیل
72109 وحید قیصری عدم ارسال رمز ایمیل
72098 ‌ali Feyzi عدم ارسال رمز ایمیل
72067 hasan heydari عدم ارسال رمز ایمیل
72061 hadi salami عدم ارسال رمز ایمیل
72032 majid khanpayeh عدم ارسال رمز ایمیل
71943 خانم مصری عدم ارسال رمز ایمیل
71929 behnam rostami عدم ارسال رمز ایمیل