انتقال وجه


شماره کارت: 6393-4610-2265-5837 بانک سینا
به نام: مرتضی میرحسینی
در صورتی که بعد از چندبار پرداخت اینترنتی با خطا مواجه شد می توانید از انتقال وجه استفاده نمائید. بعد از انتقال وجه شماره کارت خود را به ایمیل info@jui.ir ارسال نمائید (به همراه مشخصات خودتان)